Vežbe i laboratorijske vežbe

Auditorne i laboratorijske vežbe možete preuzeti ovde:

Termin vežbe i gradivo Materijali
1) Tehnike crne kutije (Black box) Slajdovi sa vežbi #1 [ PPT]
Slajdovi sa vežbi #2 [ PPT]
Slajdovi sa vežbi #3 [ PPT]
Slajdovi sa vežbi #4 [ PPT]
Slajdovi sa vežbi #5 [ PPT]
2) Tehnike bele kutije (White box) Slajdovi sa vežbi #5 - Tehnike zasnovane na kontroli toka[ PPT]
Slajdovi sa vežbi #6 - Tehnike zasnovane na programskim putanjama[ PPT]
Slajdovi sa vežbi #7 - Testiranje metodama toka podataka (DU lanci)[ PPT]
Slajdovi sa vežbi #8 - Mutaciono testiranje [ PPT]
3) Integraciono testiranje Slajdovi sa vežbi #9 [ PPT]
4) Testiranje objektno orijentisanog softvera Slajdovi sa vežbi #10 [ PPT]
5) Testiranje grafičkog korisničkog interfejsa Slajdovi sa vežbi #11 [ PPT]
Laboratorijska vežba br. 1 Materijali su poslati putem mejling liste.
Laboratorijska vežba br. 2 Materijali su poslati putem mejling liste.
Laboratorijska vežba br. 3 Materijali su poslati putem mejling liste.
Laboratorijska vežba br. 4 Materijali su poslati putem mejling liste.