Testiranje Softvera - ETF Beograd

O predmetu

Predavanja (ponedeljak)

* doc dr Dragan Bojić *
e-mail: bojic[at]etf[dot]rs
prijem: ponedeljak 12h

Vežbe (cetvrtak)

* dipl ing Dražen Drašković *
e-mail: draskovic[at]etf[dot]rs
prijem: po dogovoru

Pravila polaganja

U svakom ispitnom roku student može polagati ispit koji pokriva celo gradivo i boduje se sa 60 poena. Ukoliko je student polagao kolokvijume (svaki nosi po 20 poena) uzima se najbolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. oba kolokvijuma se računaju: Total = D1 + D2 + K1 + K2 + ispit * 1/3
  2. računa se jedan od kolokvijuma: Total = D1 + D2 + Kx + ispit * 2/3
  3. računaju se samo domaći i ispit: Total = D1 + D2 + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je (D1 + D2) >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da broj poena u totalu koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 30. Granice formiranja ocena su na 51, 61, itd.