Testiranje softvera
Elektrotehnički fakultet u Beogradu

-

Domaći zadatak 2017/2018.

Tekst domaćeg zadatka - Januar 2018. (rok: kraj januarskog roka)
- Virtuelnu mašinu Win7 sa IBM FT alatom, možete preuzeti od administratora RTI laboratorije
Primer naslovne strane za domaće zadatke
Primer test plan izveštaja
Java aplikacije koje se testiraju metodom bele kutije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Materijali za laboratorijske vežžbe

Prva lab. vežba - IBM Rational

Tutorijal za IBM Rational Suite 7.0.1 sa primerima
Tutorijal za IBM Functional Tester 8.2 sa primerima

Druga lab. vežba - Selenium IDE

Selenium framework - download
Lab.vežzba - Selenium