Testiranje softvera
Elektrotehnički fakultet u Beogradu

-

Domaći zadatak 2018/2019.

Tekst domaćeg zadatka - Januar 2019.
- Virtuelnu mašinu Win7 sa svim alatima, možete preuzeti na linku poslatom preko mejling liste
Primer naslovne strane za domaće zadatke
Primer test plan izveštaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Materijali za laboratorijske vežžbe

Prva lab. vežba - IBM Rational

Tutorijal za IBM Rational Suite 7.0.1 sa primerima
Tutorijal za IBM Functional Tester 8.2 sa primerima

Druga lab. vežba - Selenium IDE

Selenium framework - download
Lab.vežzba - Selenium